Arterose og kosttilskudd

Hva er artrose?

Det absolutt vanligste leddproblemet hos hunder er artrose og det kan opptre i alle kroppens ledd. Hver femte hund rammes. Mest utsatt er albueledd, hofteledd og bogledd. Artrose er en nedbryting av brusk i kombinasjon med en inflammasjon.

Egentlig er det kroppens forsvar som forårsaker artrosen. Kroppen vil reparere og forsøker å erstatte brusket, men dette er en prosess som mislykkes da de glatte, avrundede leddoverflatene blir ruglete og deformerte. Inflammasjon er en av kroppens forsvarsmekanismer hvor en økt blodtilførsel og hvite blodkropper og antikropper skal bidra til heling. Om diagnosen er artrose blir det i stedet hevelse med smerte og stivhet som følge, og da kreves det behandling.

SYMPTOM PÅ ARTROSE

 • Halthet. Artrosehunder halter ofte, men ikke alltid. Dessuten kan det være vanskelig å se om leddene på begge sider er rammet. Da halter hunden like mye på høyre som på venstre.
 • Stivhet. Oftest tydelig når hunden reiser seg etter hvile.
 • Atferdsendring. Om en ellers barnekjær hund begynner å trekke seg unna kos, klapp og klem, eller om den ikke vil leke lenger skal man ha artrose i bakhodet. Smerte kan være grunnen.
 • Mindre muskelmasse. Mister hunden muskler skyldes det at den ikke bruker dem. Hvorfor? Har den vondt?
 • Lavere aktivitetsnivå. Om din ellers spretne, livlige hund begynner å henge etter på tur, om den ikke vil hoppe opp i bilen som den pleier, eller om den benytter enhver sjanse til å legge seg ned må man prøve å finne ut hvorfor.
 • Vanskeligheter i trappen. Blir trappen et hinder i stedet for et par enkle hopp, kan man mistenke vonde ledd.
 • Nedsatt appetitt. Om en ellers matglad hund ikke vil ha mat er det tegn på at noe er feil.
 • VIKTIG! Mange av symptomene er diffuse og kan være indikasjoner på en rekke lidelser som ikke behøver å være knyttet til ledd. Finn alltid ut hva det er!

BEHANDLING ARTROSE

 • Medisiner og hvile
 • Kosttilskudd med bruskstyrkende komponenter, eks cosequin
 • Fysioterapi og rehabilitering (se informasjon om  rehabilitering).
 • Kosttilskudd bør inneholde glukosaminer/glukosaminoglukaner og/eller chondroitinsulfat.

HVA ER GLUKOSAMINER OG CHONDROITINSULFAT?

Glukosamin er et molekyl som behøves for å danne glykosaminoglykaner og hyaluronsyre, molekyler som er viktige bestanddeler av leddbrusk. Chondroitinsulfat er en type  glykosaminoglykan. Man kan tenke på dem som leire (glukosamin) og klossene (chondroitin sulfat) som utgjør en vegg (leddbrusk). Noen kilder til glukosamin inkluderer krabbe, rekeskall og grønnleppet musling. Chondroitinsulfat finnes i bla haibrusk .

HVORFOR ER DET GUNSTIG MED TILSKUDD AV CHONDROITINSULFAT OG GLUKOSAMINER?

Chondrocytter (bruskceller) bruker disse stoffene til vedlikehold og eventuell reparasjon av bruskvevet. Se informasjon om cosequin.