Rehabilitering

HVA ER REHABILITERING:

Definisjonen på rehabilitering i veterinærmedisin er «å avhjelpe eller begrense konsekvensene av invaliditet eller sykdom». Målet med rehabiliteringen er å oppnå best mulig funksjon på kortest mulig tid etter en skade eller

operasjon. Man ønsker å forkorte og minske dyrets lidelse, samt gi hunden best mulig funksjon tilbake. I tillegg er det viktig å forhindre sekundære overbelastninger som gjerne kommer når hunden belaster kroppen feil.

Dyr med skader og sykdom som påvirker bevegelsesapparatet vil belaste kroppen feil. Dette fører til at den/de kroppsdelene som er skadet blir svakere. Muskelvev, knokkelvev og bruskvev blir redusert og svakere når de ikke blir belastet. Sener og ligamenter vil også gradvis tåle mindre belastning. Pga at dyret avlaster det skadde området vil de friske delene av bevegelsesapparatet få økt belastning, noe som igjen kan føre til sekundære belastninger og skader her. Ved hjelp av rehabilitering kan man motvirke og begrense disse negative effektene ved å stimulere til økt belastning av det skadde området sånn at man raskest mulig gjenvinner optimal funksjon. For hunder med kroniske lidelser, f. eks. artroser, vil rehabilitering kunne føre til bedre funksjon, mindre smerte og redusert bruk av smertestillende medikamenter. Noe som igjen kan gi økt livskvalitet for dyr og eier.

Alle hunder som har gjennomgått en ortopedisk operasjon bør få tilbud om rehabilitering. For ikke å glemmer gamle og stive hunder med muskelsvinn som vil få en forbedret livskvalitet ved hjelp av rehabilitering.

Fysioterapi:Formålet med fysioterapi er å gjenopprette og bevare hundens mobilitet, muskel- og leddfunksjon samt balanse og yteevne

TEKNIKKER:

  • Varmeterapi
  • Kuldeterapi
  • Massasje og stretching
  • Mobilisering av bløtvev og ledd
  • Terapeutiske øvelser
  • Hydroterapi (vanntredemølle)
  • Fitnessballer/peanutballer/balansepute
  • Cavaletti
  • Propriosepsjonstrening